Privacy policy

Persoonsgegevens die wij verwerken
Coiffure Colette  verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Coiffure Colette kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
      
voor- en achternaam
      
adresgegevens
      
telefoonnummer
      
e-mailadres
      
geslacht
      
geboortedatum
      
vraag, uw verzoek tot informatie of uw verzoek tot hulp bij een van onze producten of diensten
      
kleurrecept of andere informatie in verband met uw kappersbehandeling
      
IBAN-nummer
      
IP-adres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@coiffurecolette.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom wij gegevens nodig hebben

Coiffure Colette  verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
      
het verwerken van uw bestelling
      
het afhandelen van uw betaling
      
het verzenden van onze nieuwsbrief
       u te kunnen bereiken indien dit nodig is in verband met een afspraak
      
u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
      
om goederen en/of diensten bij u af te leveren
      
Coiffure Colette  analyseert uw gedrag op onze website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoe lang we gegevens bewaren
Coiffure Colette  zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Onze bewaartermijn(en) zijn: 2 jaar

Delen met anderen

Coiffure Colette  verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Coiffure Colette  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Coiffure Colette worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Coiffure Colette  gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@coiffurecolette.nl, Coiffure Colette  zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen.
Wijzigingen worden op onze website gepubliceerd.

Beveiliging

Coiffure Colette neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@coiffurecolette.nl

Coiffure Colette
Als u nog vragen of twijfels hebt kunt u contact met ons opnemen;

Per e-mail: info@coiffurecolette.nl

Telefonisch:
Tijdens openingstijden is Coiffure Colette bereikbaar via: (026) 389 25 25

Adres:
Ir. J.P. van Muijlwijkstraat 66a, 6828 BS Arnhem.